Adorable petite poupée Mi-Cho-Ko

tintin-4-nov-1965-889-mi-cho-ko1

Poupée MI-CHO-CO de la pie qui chante…

dsc01231